VĂN PHÒNG DỰ ÁN CI
17/08/2011 00:00:00

Nhân sự Văn phòng dự án Zhi-Shan Foundation

 

 

Hoàng Trọng Thủy
             Trưởng Văn phòng dự án Zhi-Shan Foundation             

 

 

Tống Thị Y Na
- Điều phối viên dự án hỗ trợ trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Kế toán Văn phòng 

 

 Vũ Thị Lan Anh
Điều phối viên dự án tình nguyện viên 


 

  

Lê Thị Nhược Đoan 
Điều phối viên dự án mầm non
 

 


Trần Thị Hiền Thu 

Điều phối viên dự án cấp học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó  

 

 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 
Nhân viên hành chính


 

Nguyễn Trường Giang
Điều phối viên dự án phẫu thuật chỉnh hình miễn phí
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

 

 

Lê Kim Huế 
Điều phối viên dự án làm bạn với sách
 

 

 

Lê Thị Diệu Nhơn
Điều phối viên dự án cấp học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó 

 

 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
Trợ lý dự án cấp học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó

 

 
 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]