HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Dự án Đọc sách
 
Dự án đọc sách
Hoạt động tổ chức đọc sách cho học sinh đã được nhiều nước trên thế giới triển khai hàng chục năm nay và đã thu được kết quả rất khả quan. Theo nghiên cứu của các chuyên gia Giáo dục Mỹ : trẻ em trước khi kết thúc lớp 3, nếu không xây dựng được thói quen tự đọc sách thì sau này khi học các môn học sẽ gặp khó khăn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục Hàn Quốc, tổ chức hoạt động đọc sách thường kỳ cho trẻ sẽ nâng cao sở thích học tập và đọc sách của trẻ. Kết quả học tập của học sinh vì thế được nâng cao, khả năng viết, nhận thức xã hội, tư duy lôgic và khả năng biểu đạt ngôn ngữ đều được nâng lên.
Giới thiệu chung về dự án Đọc sách
Hoạt động tổ chức đọc sách cho học sinh đã được nhiều nước trên thế giới triển khai hàng chục năm nay và đã thu được kết quả rất khả quan. Theo nghiên cứu của các chuyên gia Giáo dục Mỹ : trẻ em trước khi kết thúc lớp 3, nếu không xây dựng được thói quen tự đọc sách thì sau này khi học các môn học sẽ gặp khó khăn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục Hàn Quốc, tổ chức hoạt động đọc sách thường kỳ cho trẻ sẽ nâng cao sở thích học tập và đọc sách của trẻ. Kết quả học tập của học sinh vì thế được nâng cao, khả năng viết, nhận thức xã hội, tư duy lôgic và khả năng biểu đạt ngôn ngữ đều được nâng lên.