HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Dự án Trung tâm
 
Giới thiệu chung về dự án Trung tâm
Nền công nghiệp của các tỉnh miền Trung Việt Nam phát triển chậm, phần lớn nhân dân sống dựa vào nông nghiệp, các doanh nghiệp còn tương đối ít nên việc vận động kinh phí tài trợ còn rất hạn chế. Trẻ em tại các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cần được sự hỗ trợ lâu dài, tuy thỉnh thoảng có các tổ chức hỗ trợ ngắn hạn, nhưng chỉ giải quyết được về mặt cơ sở vật chất mang tính tạm thời, các Trung tâm này cần có nguồn hỗ trợ ổn định lâu dài như Zhi-Shan Foundation để đảm bảo cuộc sống cho các cháu.
Dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trung tâm
Nền công nghiệp của các tỉnh miền Trung Việt Nam phát triển chậm, phần lớn nhân dân sống dựa vào nông nghiệp, các doanh nghiệp còn tương đối ít nên việc vận động kinh phí tài trợ còn rất hạn chế. Tại các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cần được sự hỗ trợ lâu dài, tuy thỉnh thoảng có các tổ chức hỗ trợ ngắn hạn, nhưng chỉ giải quyết được về mặt cơ sở vật chất mang tính tạm thời, các Trung tâm này cần có nguồn hỗ trợ ổn định lâu dài như Zhi-Shan Foundation để đảm bảo cuộc sống cho các cháu.