HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Dự án Y tế
 
Dự án phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em nghèo khuyết tật
Miền Trung Việt Nam là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, nhưng hậu quả của nó đến nay vẫn chưa khắc phục hoàn toàn . Theo thống kê năm 2007 của các cơ quan hữu quan(nguoikhuyettat.org.vn 2008.8.12, Việt Nam có khoảng 1,200,000 trẻ em khuyết tật, chiếm 1,5 % tổng dân số và chiếm 3,5% tổng số trẻ em trong cả nước
Phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em nghèo khuyết tật tại ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình
Miền Trung Việt Nam là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm , nhưng hậu quả của nó đến nay vẫn chưa khắc phục hoàn toàn