HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Dự án Học bổng
 
DUYÊN GẶP GỠ VÀ TÌNH YÊU THIỆN NGUYỆN
Cũng giống như Tình yêu, công việc là sự đam mê, gắn liền với ta một khoảng thời gian khá dài trong cuộc đời. Chỉ khi nào ta hết đam mê, thì khi đó tình yêu cũng sẽ hết. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này là do cơ duyên? hay là do ta lựa chọn? Đâu dễ gì ta gặp duyên may và đâu dễ gì ta muốn chọn sao cũng được!!!.
Dự án Học bổng
Zhi-Shan Foundation. tin rằng “ Chỉ có giáo dục mới giúp các em có điều kiện thoát nghèo”
Giới thiệu chung về dự án Học bổng