HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Dự án Tình nguyện viên
 
Dự án Tình nguyện viên
Nhằm mục đích giúp các em thuộc các vùng khó khăn của Việt Nam được cải thiện kết quả học tập, tình hình sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần đồng thời giúp cho các tình nguyện viên Đài Loan có cơ hội học tập kinh nghiệm sinh hoạt tình nguyện tại nước ngoài. Bắt đầu từ năm 2007 tổ chức Zhi-Shan Foundation đã tiến hành triển khai dự án Tình nguyện viên.
Giới thiệu chung về dự án Tình nguyện viên