HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Album ảnh
 
Dự án đọc sách
Kể chuyện cho trẻ lớp 1 và 2
Thể loại sách cung cấp cho trẻ đọc
Hội thi kể chuyện sách giữa các trường Tiểu học
"Thư viện thân thiện" do Zhi-Shan Foundation tài trợ
Khánh thành "Thư viện thân thiện"
Thể loại sách cung cấp cho trẻ đọc
Tặng tủ sách cho các trường Tiểu học
Tặng túi xách cho các trường Tiểu học
''Khu vườn tri thức'' tại trại hè Chí Thiện
"Khu vườn tri thức" tại trại hè Chí Thiện
Tập huấn cho cán bộ thư viện các trường Tiểu học
Tập huấn cho cán bộ thư viện các trường Tiểu học
[1]  2