HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Album ảnh
 
Dự án y tế
Hỗ trợ trẻ phẫu thuật tim
Khảo sát hoàn cảnh gia đình trẻ mắc bệnh tim
Thăm Đỗ Đức Duyên tại tỉnh Quảng Trị
Trẻ trước phẫu thuật
Trẻ sau phẫu thuật
Trẻ nhận sữa, đồ dùng cá nhân và trợ cấp
Hoạt động khám lọc bệnh
Phát sữa và trợ cấp cho trẻ thuộc dự án