HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Thư viện hình ảnh
 
Dự án 3 Trung tâm
Cán bộ dự án định kỳ thăm trẻ tại trung tâm
Chụp ảnh gửi nhà tài trợ nhân dịp lễ tết mẹ
Hỗ trợ đặc biệt cho trẻ tại trung tâm
Cấp đồ dùng cá nhân cho trẻ trung tâm
Phát tiền mừng tuổi cho trẻ trung tâm
Phát phần thưởng cho học sinh khá và giỏi
Họp định kỳ với trẻ trung tâm
Tổ chức hoạt động dã ngoại cho trẻ trung tâm
Tổ chức tất niên cuối năm cho trẻ trung tâm
Tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ trung tâm
Nhận quà của nhà tài trợ từ Đài Loan
Đón Đoàn nhà tài trợ Đài Loan năm 2011
[1]  2