HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Trưởng văn phòng
Dự án học bổng
Dự án Y tế
Nguyễn Trường Giang
Dự án đọc sách
Lê Kim Huế
Dự án mầm non
Dự án tình nguyện viên
Dự án trung tâm
Hành chính

 
PHIM TƯ LIỆU
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Liên kết website
 
 
 
 
Giới thiệu
 
Đối tác của Zhi-Shan Foundation
Địa bàn triển khai dự án
Nhân sự Văn phòng dự án Zhi-Shan Foundation
Giới thiệu về Zhi-Shan Foundation
Zhi-Shan Foundation là tổ chức phi Chính phủ do một nhóm người có tâm huyết trong và ngoài lãnh thổ Đài Loan đồng tâm hiệp lực thành lập ngày 24/6/1995. Trên tinh thần tình thương không biên giới và tôn trọng văn hoá bản địa, chúng tôi đã và đang tiến hành các dự án hỗ trợ về giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.